Připravujeme

Přihlášení

Razítka

078.jpg

Ediční činnost

2015-09_Pohlednice_310.072.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Muzejní expozice železniční sdělovací a zabezpečovací techniky

Dlouhodobým cílem našeho spolku je vybudování muzejní expozice železniční zabezpečovací techniky, v níž by byly vhodnými exponáty zastoupeny všechny epochy vývoje tohoto specifického oboru. Již od poloviny devadesátých let dvacátého století proto shromažďujeme vhodná zařízení, další předměty a artefakty. Výběr jednotlivých prvků není snadný především z důvodu jejich značné rozmanitosti a poměrně dlouhému vývoji tohoto oboru. Naším nejstarším exponátem je tak telegrafní stanice systému Morse z roku 1887, nejmladším pak ovládací a indikační pult reléového zabezpečovacího zařízení AŽD-71 s číslicovou volbou ze stanice Uhersko, vyrobený v roce 1996. V roce 2009 jsme se rozhodli změnit strategii a namísto shromažďování jednotlivých prvků se zaměřujeme na záchranu celých funkčních celků. Domníváme se totiž, že tímto způsobem prezentovaná a zároveň plně funkční zařízení budou pro návštěvníky naší expozice atraktivnější. V současné době máme tímto způsobem sestaveno elektromechanické zabezpečovací zařízení, získali jsme kompletní staniční reléové zabezpečovací zařízení ze stanice Vlárský průsmyk nebo přejezdová zabezpečovací zařízení vzor SSSR, VÚD a AŽD 71. Přípravou expozice se zabývá muzejní rada spolku, které jsou velmi nápomocni odborníci na vedoucích postech správce železniční infrastruktury i řadoví zaměstnanci údržby. Zamýšlené muzeum by mělo v budoucnu sídlit na území Jihomoravského kraje a nebylo by tak konkurencí pro již existující expozici, umístěnou v areálu podniku Signalmont Hradec Králové. S přípravou koncepce našeho muzea nám totiž významně pomohli i někteří z těch, kteří stáli u zrodu hradecké expozice. Obě instituce by se tak v budoucnu mohly vzájemně doplňovat. Zpřístupnění našich sbírek veřejnosti není prozatím možné z důvodu absence vhodných prostor. Snažíme se sice najít vyhovující objekt, ale vzhledem ke skutečnosti, že mnohé plánované exponáty dosud nevlastníme a nemáme jistotu, zda je získáme, není v současné době tato otázka aktuální. Daleko víc nás tak trápí skutečnost, že již odkoupená zařízení skladujeme v několika pronajatých objektech na různých místech. Vzdálenost mezi těmito depozitáři a jejich parametry nám poněkud komplikují činnost a nutí nás ve většině případů skladovat exponáty v rozloženém stavu. Nejvíc nás však mrzí, že nemůžeme vyhovět četným žádostem železničních historiků, modelářů, studentů odborných škol zaměřených na železniční dopravu a zabezpečovací techniku i příznivcům železnice. Tito lidé mají velký zájem si zařízení, z nichž již mnohá nejsou již na železniční síti České republiky v provozu, prohlédnout, změřit či zdokumentovat. Z tohoto důvodu se v současné době intenzivně snažíme získat vhodné skladovací prostory pro jediný depozitář, který by umožnil soustředit všechny získané exponáty na jednom místě a v sestaveném stavu. Mohli bychom tak nejen uspokojit výše zmíněné zájemce, ale v případě příznivé situace příležitostně zpřístupnit naše sbírky i pro veřejnost podobným způsobem, jak to činí například Národní technické muzeum ve svém chomutovském depozitáři.

 

V oboru železniční sdělovací a zabezpečovací techniky i vývoji návěštění nebo řízení provozu na našich železnicích se náš spolek snaží vyvíjet osvětovou, popularizační a propagační činnost. Na děti a mládež je zaměřen náš mobilní stánek s prezentací reléových zabezpečovacích zařízení. Jeho návštěvníci si mohou sami vyzkoušet práci výpravčího ve dvou železničních stanicích a na odbočce, nacházející se na trati těmito stanicemi. Pro historiky, odborníky z oboru, příznivce železnice i laickou veřejnost jsou určeny články zabývající se výše uvedenými tématy, které zveřejňujeme v časopisu Dráha.

V této části našich stránek, kterou teprve připravujeme, bychom rádi prezentovali projekt budoucího muzea. Do doby než bude dokončen zde uvádíme seznam nejdůležitějších získaných exponátů.

 

Přípravu muzejní expozice podpořili:

TT modelář

  

Mechanická a elektromechanická zabezpečovací zařízení:

Ústřední zámek (Skalice nad Svitavou)
Tabule pro zavěšování hlavních klíčů (Boskovice)
Mechanické ústřední stavědlo (Boskovice)
Mechanický ústřední přístroj vzor 5007 se samočinnými závěry výměn (Jaroměřice nad Rokytnou)
Mechanický ústřední přístroj vzor 5007 se samočinnými závěry výměn (Grešlové Mýto)
Elektromechanický řídící přístroj systému Rank (Adamov)
Elektromechanický výhybkářský přístroj vzor 3414 (Bečov nad Teplou)
Elektromechanický výhybkářský přístroj vzor 5007 (Rájec-Jestřebí)
Elektromechanický přístroj traťového hradla s mechanickými návěstidly (Svitavy-Lány)
Elektromechanický přístroj traťového hradla se světelnými návěstidly (Zboněk)
Elektromechanický klíčový bubnový přístroj (Svitavy)
Mechanický přestavník s pružinou vzor 5206 (Moravské Bránice)
Mechanický přestavník s pružinou trojpolohový vzor 7062 (Jaroměřice nad Rokytnou)
Mechanický závorník vzor 5050/I (Rakšice, článek připravujeme)
Mechanický závorník vzor 5050/II (Moravské Bránice)
Výkolejka s kontrolním zámkem, starý typ (Pohořelice)
Výkolejka s kontrolním zámkem, nový typ (Boskovice)
Výkolejka s mechanickým závorníkem vzor 5050/I (Rakšice, článek připravujeme)

Mechanická návěstidla a jejich příslušenství:

Elektromechanické zabezpečovací zařízení německého vzoru

Elektrodynamická zabezpečovací zařízení

Reléová zabezpečovací zařízení

Releová zabezpečovací zařízení

Přejezdová zabezpečovací zařízení

Přejezdová zabezpečovací zařízení

Sdělovací a informační zařízení:

Nástupištní zvonkový přístroj ocelový (Třebíč)
Nástupištní zvonkový přístroj dřevěný (Hradlo Zboněk, článek připravujeme)
Informační systém Signaltron (Břeclav)
Informační systém Signaltron (Havlíčkův Brod)
Informační systém Signaltron (Veselí nad Moravou)
Informační systém NET 2000 Solari (Brno hlavní nádraží)
Indikátor horkých ložisek Servo 7788 (Nymburk hlavní nádraží)
Indikátor horkých ložisek Servo 7788+FM (Světlá nad Sázavou)

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela